Terrameter SAS 1000 - višfunkcionalni instrument švedske proizvodnje ABEM sa pratećom opremom, koji je osposobljen da snima sopstveni električni potencijal SP (mV), električnu otpornost ρ (Ωm) i izazvanu polarizaciju IP (ms) stena istraživanog terena, sa površine i u bušotini.