ISTRAŽIVANJA LEŽIŠTA PODZEMNIH VODA
niskomineralizovanih, mineralizovanih i termalnih
Projektovanje
 • Kompletnih hidrogeoloških istraživanja
 • Vodozahvatnih objekata (kaptaža, pijezometara, bunara)
 • Zona sanitarne zaštite
 • Idejni i glavni projekat eksploatacije
Terensko izvođenje
 • Hidrogeološko rekognosciranje i kartiranje
 • Režimska osmatranja podzemnih voda
 • Testiranje eksploatacionih bunara
 • Geološka reambulacija
 • Geofizička istraživanja
 • Nadzor pri terenskim istraživanjima
 • Nadzor pri istražnom bušenju i izradi bunara
Izrada Izveštaja, Elaborata i Studija
 • O hidrogeološkim istraživanjima
 • O geofizičkim istraživanjima
 • O izvedenom stanju vodozahvatnih objekata
 • O rezervama i kvalitetu podzemnih voda
 • O analizi uticaja vodozahvatnih objekata na životnu sredinu
 • O opitnom crpenju bunara i hidrodinamičkoj analizi
Obezbeđenje prateće zakonske regulative
 • Mišljenje RHMZ
 • Mišljenje JVPC o vodoprivrednim uslovima
 • Uslovi zaštite prirode i životne sredine
 • Uslovi zaštite spomenika kulture
 • Rešenje o izdavanju vodoprivrednih uslova
 • Rešenje za promenu namene korišćenja poljoprivrednog zemljišta
 • Rešenje o odobrenju hidrogeoloških istraživnja (istražno pravo)
 • Rešenje o utvrđenim i overenim rezervama i kvalitetu podzemnih voda
 • Rešenje-saglasnost na Projekat korišćenja-eksploatacije podzemnih voda
 • Rešenje o vodopriverednoj saglasnosti za korišćenje podzemnih voda
 • Rešenje o vodopriverednoj dozvoli za korišćenje podzemnih voda
Radili smo za:
VODA-VODA d.o.o
- Gornja Toplica kod Mionice


Sinalco Srbija d.o.o.
- Gornja Toplica kod MioniceKnjaz Miloš AD
- Aranđelovac

DP Heba
- Bujanovac

Karađorđe AD
- Palanački Kiseljak

JP Vodovod i kanalizacija
- Pirot
Rajkovićki izvori d.o.o.
- Rajković kod Mionice


Voda Vujić
- Petnica kod Valjeva


Aqua Bianca
- Radigojno kod Kolašina