TIM
Solidnom kadrovskom strukturom, koja se sastoji od pet diplomiranih inženjera geologije u stalnom radnom odnosu i više doktora nauka, magistara i inženjera geologije, hidrogeologije, geofizike i inženjerske geologije u svojstvu spoljnih saradnika, preduzeće “GEOFIZIKA-ING” obezbeđuje savremen pristup u terenskoj akviziciji, obradi podataka i interpretaciji rezultata istraživanja, odnosno uspešnom rešavanju aktuelnih geoloških, hidrogeoloških, geotehničkih, arheoloških, ekoloških i drugih zadataka.

Sergej M. Kostić, diplomirani inženjer geologije na smeru za primenjenu geofiziku. Studirao na Rudarsko - geološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, u periodu od 1968. do 1974. god. Od 1974. – 1998. god. radio u NIS - Naftagas, Geofizički institut u Beogradu. Početkom 1998. god. osnovao privatno preduzeće “GEOFIZIKA - ING” Beograd, u kome i sada radi. Stručni (državni) ispit položio 1980. god. pred komisijom Ministarstva rudarstva i energetike Republike Srbije. U 30-to godišnjoj praksi istraživača učestvovao u izradi i realizaciji više od 60 projekata i studija iz oblasti istraživanja ležišta: bakra (rudne zone Bor, Majdanpek, Čadinje, Lece, Bučim); olova i cinka (rudna polja Trepča, Ajvalija - Kišnica, Besna Kobila); zlata (rudna polja Blagojev kamen, Bor, Majdanpek, Veliki Bukovik u Raškoj); gvožda (Radovan Planina, BiH). Od 1985. aktivnosti proširuje i na oblast hidrogeologije, pre svega na istraživanje podzemnih voda u karstu (okolina Bora, Majdanpeka, Pirota, Valjeva, Mionice, Bele Palanke). Učestvovao i u istraživanju kolektora termalnih i termomineralnih voda Brestovačke i Gamzigradske Banje, Soko Banje, Banje Vrujci, Dag Banjice kod Pirota i dr. Od 1998. sa timom “GEOFIZIKA - ING” učestvuje u realizaciji projekata vezanih za istraživanja podzemnih voda za flaširanje. Od vecih projekata su: “VODA - VODA”, “HEBA”, "KNJAZ MILOŠ", Voda “VUJIĆ”, “AQUA BIANCA”, “RAJKOVIĆKI IZVORI”, “GOLIJSKA EKO” i dr. Radio i u realizaciji projekata u inostranstvu (Republika Turska i Republika Irska). Autor je većeg broja radova koje je prikazao na stručnim skupovima u zemlji i inostranstvu. Od njih se posebno ističu radovi prikazani na 53. (Firenca, 1991.) i 54. (Pariz, 1992.) kongresu Evropske asocijacije geofizicara (EAEG).

Mara S. Vukčević, diplomirani inženjer geologije na smeru za hidrogeologiju. Studirala na Rudarsko - geološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, u periodu od 1972. do 1978. god. U periodu 1982. – 2001. god. radila u Geoinstitutu u Beogradu, kada prelazi u “GEOFIZIKA - ING” Beograd, gde i sada radi. Stručni (državni) ispit položila 1986. god. pred komisijom Ministarstva rudarstva i energetike Republike Srbije. U 25-to godišnjoj praksi istraživača učestvovala je u izradi i realizaciji više od 40 projekata i studija iz oblasti hidrogeoloških istraživanja, na izradi osnovne hidrogeološke karte, mineralnih i termalnih voda i voda za piće. Rukovodila istraživanjima kod izrade osnovne hidrogeološke karte razmere 1:100 000, listovi: Titovo Užice, Prijepolje, Čačak i Novi Pazar. Među značajnijim projektima su i istraživanja termalnih i termomineralnih voda Banje Koviljače, Zvonačke Banje, Gornje Trepče, Palanačkog Kiseljaka, Banje Vrujci, Visoke kod Arilja, Dag Banjice kod Pirota i dr. U toku izrade magistarskog rada vršila istraživanja iz oblasti radioaktivnosti mineralnih voda. Bavila se i hidrogeološkim istraživanjima u opekarskoj industriji. Kao rukovodilac tima “GEOFIZIKA - ING” učestvovala u realizaciji projekata vezanih za istraživanja podzemnih voda za flaširanje, i to : “VODA - VODA”, “AQUA BIANCA”, “RAJKOVIĆKI IZVORI”, “GOLIJSKA EKO”, ”SIĆEVAČKA BANJICA” i dr. Odgovorni projektant je više Elaborata o rezervama podzemnih voda i Glavnih projekata eksploatacije tih voda, kao osnove za dobijanje Rešenja o eksploataciji. Autor je većeg broja radova koje je prikazala na stručnim skupovima u zemlji i inostranstvu (Karpatobalkanska asocijacija, Atina 1996.).

Tanja R. Pajčić, diplomirani inženjer geologije na smeru za hidrogeologiju. Studirala na Rudarsko - geološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Od 2005. god. zaposlena u preduzeću “GEOFIZIKA - ING” Beograd, u kome i sada radi. Radila na izradi i realizaciji više izveštaja, projekata i elaborata iz oblasti hidrogeoloških istraživanja. Kao saradnik učestvovala na izradi i realizaciji projekata hidrogeoloških istraživanja na području vrela Bezdan, Kavak i Ćeltaš kod Pirota i Gornje Toplice kod Mionice. Učestvovala u izradi više Elaborata o rezervama podzemnih voda na području planine Golije i Belih voda kod Kruševca. Govori engleski jezik.