GEOMEHANIČKA ISTRAŽIVANJA
kao podloga projektovanju u građevinarstvu
Projektovanje
  • Terenskih istražnih radova i laboratorijskih geomehaničkih ispitivanja uzoraka tla za izradu geotehničke podloge za izgradnju saobraćajnica
  • Terenskih istražnih radova i laboratorijskih geomehaničkih ispitivanja uzoraka tla za izradu geotehničke podloge za fundiranje građevinskih objekata
Terensko izvođenje
  • Iskop istražnih jama
  • Inženjersko-geološko kartiranje istražnih jama sa uzorkovanjem
  • Istražno bušenje sa jezgrovanjem
  • Inženjersko-geološko kartiranje jezgra istražnih bušotina sa uzorkovanjem
  • Geoelektrično sondiranje
  • Penetraciono sondiranje
  • Nadzor pri terenskim geomehaničkim istraživanjima
Izrada Izveštaja i Elaborata
Među značajnijim realizovanim projektima su:
- Geomehanička istraživanja za izradu geotehničke podloge za fundiranje kompleksa za flaširanje vode "VODA-VODA" u Gornjoj Toplici kod Mionice


- Geomehanička istraživanja za izradu geotehničke podloge za fundiranje kompleksa za flaširanje sokova "Sinalco Srbija" u Gornjoj Toplici kod Mionice


- Geomehanička istraživanja za izradu geotehničke podloge za fundiranje fabrike "Spektar" u Čačku

- Geomehanička istraživanja za izradu geotehničke podloge za izgradnju saobraćajnica u privrednoj zoni Zemuna