GALERIJA

Rad u birou - projektovanje

Projekat trasa profila geofizičkih istraživanja ležišta bakra i zlata, Brestovac kod Bora

Projekat konstrukcije bunara B-4,
kompleks VODA VODA

Projekat zona sanitarne zaštite izvorišta Kavak kod Pirota

Geoelektrično sondiranje u Republici Irskoj, 2007.

Istraživanja polimetaličnih ležišta sa zlatom - metode IP i električna otpornost (V.Bukovik - Raška, 2006.)

Istraživanja ležišta bakra sa zlatom - metode IP i električna otpornost (Brestovac - Bor, 2005.)

Istraživanje podzemnih voda metodom "mise a la masse" (Jelova Gora - Užice, 2005.)

Istraživanje podzemnih voda metodom sopstvenog potencijala (Majdanpek, 1998.)

Istraživanje podzemnih voda geoelektričnim sondiranjem (Ćeltaš kod Pirota, 2005.)

Geoelektrično sondiranje u Republici Irskoj, 2007.

Geoelektrično sondiranje u istraživanju podzemnih voda (selo Sot na Fruškoj Gori, 2006.)

Hidrogeološko kartiranje (vrelo u selu Rasnica kod Pirota, 2005.)

Hidrogeološko kartiranje (vrelo Glavan kod Pirota, 2005.)

Hidrogeološko kartiranje (česma u selu Veliki Suvodol kod Pirota, 2006.)

Hidrogeološko kartiranje (okolina Crne Trave, 2007.)

Hidrogeološko kartiranje (vrelo Ćeltaš kod Pirota, 2005.)

Nadzor pri hidrogeološkom bušenju (bunar B-3, kompleks VODA VODA, 2007.)

Nadzor pri hidrogeološkom bušenju (bunar B-4, kompleks VODA VODA, 2006.)

Nadzor pri karotažnim ispitivanjima (bušotina B-1 u Ostrovici kod Niša, 2006.)

Nadzor pri hidrogeološkom bušenju (bunar RAJ-4, selo Ključ kod Mionice, 2005.)

Nadzor pri istražnom bušenju (bušotina B-1 u Ostrovici kod Niša, 2006.)

Režimska osmatranja nivoa podzemnih voda u bunaru B-1 (Golija, 2005.)

Režimska osmatranja temperature u bunaru B-3 (kompleks VODA VODA, 2006.)

Režimska osmatranja kvaliteta podzemnih voda (izvor na Goliji 2004.)

Režimska osmatranja proticaja duž profila u kanalu od vrela Bezdan kod Pirota, 2006.

Uzorkovanje podzemne vode (bunar - Viška vrela kod Danilovgrada, 2005.)

Softverska podrška pri interpretaciji rezultata istraživanja

Timski rad u interpretaciji rezultata

Kompleksna hidrogeološko-geofizička interpretacija rezultata u istraživanju podzemnih voda

Rezultati istraživanja polimetaličnih ležišta sa zlatom na području Veliki Bukovik kod Raške metodom IP

Rezultati istraživanja duž profila IX na području Veliki Bukovik kod Raške metodom IP

Rezultati istraživanja ležišta šljunka metodom električne otpornosti u varijanti DSK

Rezultati istraživanja ležišta podzemnih voda "Knjaz MIloš" u Aranđelovcu

Završni dokument istraživanja

Prezentacija rezultata istraživanja

Geoelektrično sondiranje na lokaciji preduzeća Grafix u Krnjači kod Beograda za potrebe izrade bunara za grejanje i hlađenje 2000 m2 preko toplotnih pumpi.

Rezultati geoelektričnog sondiranja na izvorištu vode Vrnjci "Vitojevac" koja su prethodila izradi bunara IBV-2 (BGF-1) dubine 270 m

Bušotina u Vranjskoj Banji

Rezultati geoelektričnog sondiranja u okolini Mladenovca

Rezultati geoelektričnog sondiranja u Ataru sela Bukovik kod Aranđelovca

Rezultati geoelektričnog sondiranja na području sela Šljivovac

Rezultati geoelektričnog sondiranja u Ataru sela Krnule,Opština Vladimirci

Rezultati geoelektričnog sondiranja kod Ralje

Geoelektrično sondiranje na području planine Ozren kod Soko Banje

Rezultati geoelektričnog sondiranja izrade novog bunara na izvorištu Snežnik u Vrnjačkoj Banji(naručilac: specijalna bolnica Merkur)

Rezultati geoelektričnog sondiranja za potrebe lociranja ekcploatacionog bunara na izvorištu topli izvor-zona rimskih izvora u Vrnjačkoj Banji (naručilac: sp. bolnica Merkur)

Rezultati geoelektričnog sondiranja u cilju definisanja izvorišta termalnih voda u Vrnjačkoj Banji (naručilac: preduzeće "SEE d.o.o. Beograd")